Digital
Transformation

Systems Integration Consulting

มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

ให้คำปรึกษาการจัดการนวัตกรรม

เราเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และจัดการนวัตกรรมแต่ละอุตสาหกรรม

ดูแลลูกค้ากว่า 4 ประเทศ

ทั้งในประเทศไทย และยุโรป ได้แก่ เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

พร้อมบริการการดูแลหลังการขาย และจัดการนวัตกรรมแต่ละอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและจัดการด้านเทคโนโลยี ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเร่งความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นแหล่งงานในฝันของคนที่รักงานด้านเทคโนโลยี

Via Tech Consult

ที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมหลากหลายธุรกิจ

ยกระดับมาตรฐานองค์กร Digital Transformation เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการ

Digital Transformation

Dental Market

Logistics

E-Commerce

Systems Integration Consulting

Investment

ปลดล็อก ศักยภาพองค์กร

โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับโลกธุรกิจ

แพ็คเกจแนะนำ

เสียงจากลูกค้า

Digital Transformation

ปลดล็อกศักยภาพองค์กร
โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับโลกธุรกิจ

ปัจจุบันทุกธุรกิจต่างจำเป็นต้องปรับตัวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือ Digital Transformation ในหลากหลายธุรกิจนั้นต่าง มีความต้องการในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน การเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ หรือในอีกมุมหนึ่งคือ การลดรายจ่าย ผ่านการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน 3 ประการ ของการทำ Digital Transformation

กระบวนการทำงาน องค์กรจะต้องย้อนดูขั้นตอนการทำงานของ ตัวเองก่อน เพราะต่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด แต่ถ้าขั้นตอนยังซับซ้อน เหมือนเดิม ก็ไม่สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ องค์กรจะต้องเอาชนะปัญหา คอขวดที่จะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากเดิมที่เป็น Manual ให้เป็น Digital

 

สิ่งที่สำคัญที่ควรรู้ขององค์กรที่อยากจะTransform ตัวเองไปสู่ Digital คือต้องเริ่มจากการวาง Business Goal ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน ว่าจะทำให้เกิด Customer Experience ในเรื่องใด

เรื่องบุคคลากรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุด เพราะจะต้องเกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ในการทำ Digital Transformation ร่วมกัน พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้คนในองค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัลมักจะต้องสู้กับแรงต่อต้านของผู้คนในการเปลี่ยนแปลง

การใช้เทคโนโลยีซึ่งบริษัทต้องทำความเข้าใจก่อนว่า จะมีเทคโนโลยีไปเพื่ออะไร ช่องทางสู่กลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มใด จึงจะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรได้

 

Via Consultancy เราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและจัดการด้านเทคโนโลยี ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เรามีทีมนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยลูกค้าทำ Digital Transformation โครงการต่างๆ

Flexibility

ความยืดหยุ่น
กลยุทธ์ความคล่องตัวคือความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิผล ไม่ใช่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัท แต่เพื่อเป็นการเอาตัวรอดและเติบโตท่ามกลางภาวะวิกฤต แผนกลยุทธ์เป็นเหมือนกับดาบสองคม เป็นสมอที่ตรึงการเคลื่อนที่ของบริษัทให้อยู่ในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ยิ่งบริษัทวางกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากเท่าไร ก็จะทำให้ธุรกิจตนรอดพ้นจากวิกฤตได้เร็วขึ้นเท่านั้น

Speed

ความรวดเร็ว

ความรวดเร็ว

ความสำคัญกับความรวดเร็วมากกว่า ความสมบูรณ์แบบ ในวิกฤตย่อมมีโอกาส แต่โอกาสมักเกิดขึ้นและจากไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น องค์กรควรมีความพร้อมในการเสาะหา โอกาสที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้อยู่เสมอ

Empowerment

การกระจายอำนาจ
ทีมที่ได้รับอำนาจในการทำงานที่เท่าเทียม จะมีทีมที่แข็งแกร่ง เพราะการกระจายอำนาจเท่า ๆ กัน กุญแจสำคัญในการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ คือองค์กรต้องเปิดเผยข้อมูลในการทำงานให้ทุกคนมากเพียงพอ และต้องรักษาความสม่ำเสมอต่อเนื่องของข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างลื่นไหล

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

Upload File
Scroll to Top